วิธีสังเกตร่มเรากัน UV หรือไม่

ร่ม นอกจากช่วยเราป้องกันฝนแล้ว ยังสามารถช่วยกันแสงแดดให้กับเราด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งที่ตามมากับแสงแดดนอกจากอาการเพลีย หรืออาการไข้ที่มากับแดดแล้ว อีกอย่างก็คือ UV นั่นเอง เมื่อเราได้รับ UV อาจจะทำให้มีหลายสิ่งตามมาเลยเช่นกัน ทั้งมะเร็งผิวหนัง หรือจะเป็นอันตรายต่อดวงตาได้ ทำให้เราควรเลือกร่มที่กันรังสี UV ให้ได้มากที่สุด

ซึ่งวิธีการสังเกตว่าร่มคันไหนกัน UV หรือร่มคันไหนไม่กัน UV ก็จะสังเกตได้อย่างง่ายดาย ร่มที่ไม่กัน UV นั้น ลวดลายหรือสีผ้าร่มทั้งด้วยในและด้านนอกนั้นจะเป็นสีเดียวกัน เป็นผ้าร่มชิ้นเดียวนั่นเอง แต่หากเป็นร่มที่กัน UV จะมีผ้าร่มสองชั้น และด้านในจะเคลือบสารกัน UV ไว้ โดยด้านนอกจะเป็นสีหรือลวดลายปกติที่ท่านได้เลือกมา แต่ด้านในอาจจะเป็นสีเทา หรือสีดำแตกต่างกันไป ซึ่งนี่ก็คือวิธีแยกร่มที่กันรังสี UV กับร่มที่ไม่กันรังสี UV นั่นเอง เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเลือกร่มที่ป้องกันท่านจากรังสี UV ได้แล้ว