วิธีการใช้ร่มให้อยู่กับเรานานๆ

ร่มเป็นอีกอุปกรณ์ที่ต้องทนทานอย่างมาก เพราะเวลาใช้งานนั้น ต้องเจอทั้งน้ำฝน เจอทั้งแดดส่องลงมาแรงๆ อีกทั้งยังเจอลมแรงด้วย ทำให้เราต้องใช้ร่มอย่างถูกวิธีเพื่อให้เราไม่ต้องเปลี่ยนร่มบ่อยๆ และเพื่อรักษาให้มันอยู่กับเรานานๆ อีกด้วย

ร่มมีทั้งแบบแข็งแรงมากและแข็งแรงน้อยลงมา อย่างร่มตอนเดียวจะถูกผลิตมาอย่างแข็งแรง ถ้าเลือกแบบที่รับประกันว่าผลิตจากวัสดุที่ดี ก็จะเห็นได้ว่าร่มตอนเดียวจะพังได้ยากมาก แต่สำหรับร่มพับจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าร่มตอนเดียว เพราะถูกออกแบบมาให้เบาและขนาดกะทัดรัด แต่ก็มีเช่นกันที่ร่มพับจะผลิตออกมาให้แข็งแรง ต้องเลือกจากร้านร่มที่มีคุณภาพนั่นเอง

วิธีการดูแลรักษาร่มนั้นมีหลายวิธี อย่างเมื่อต้องการจะใช้เวลากางต้องคลี่ผ้าร่มออกจากกันก่อน เพื่อไม่ให้ผ้าติดกัน จากนั้นเวลาเก็บก็ควรจะตากไว้ให้แห้งเสียก่อน เพื่อไม่ให้ร่มเป็นเชื้อราหรือมีกลิ่นเหม็น และเมื่อแห้งแล้วจะเห็นได้ว่าผ้าร่มจะถูกแบ่งมาเป็นซี่ๆ เวลาเก็บจึงควรจะจับผ้าร่มแต่ละซี่ให้เท่ากันก่อนจึงค่อยหมุนเก็บ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยยืดระยะเวลาของร่มให้ใช้งานได้งานขึ้นแล้ว